Mennintegra't Job

Logo Mennintegra't Job

Centre Especial de Treball

MENNINTEGRA’T JOB és un Centre Especial de Treball que pretén facilitar la inserció laboral i comunitària de les persones amb problemes de salut mental o discapacitat, col·lectius amb les taxes de desocupació més altes del nostre territori. El nostre compromís és social i la cooperació, la igualtat, la integritat, la responsabilitat i la qualitat són els valors fonamentals que inspiren la nostra tasca. 

El nostre Centre pretén ser un referent d’empresa social de treball protegit en la qual les persones amb problemes de salut mental puguin dur a terme una feina remunerada amb les mateixes oportunitats que té la resta de la societat, sense ser discriminades pel fet de tenir una discapacitat.

Busquem potenciar les capacitats i minimitzar les limitacions per obtenir el millor rendiment a través de l’autorealització. Volem augmentar la qualitat sociolaboral d’aquestes persones amb l’objectiu final d’ajudar-les a trobar l’autosuficiència econòmica. Pretenem facilitar als pacients el desenvolupament final d’una activitat productiva i remunerada en un entorn de màxima normalitat laboral, començant per crear-los un entorn laboral propi en el qual s’iniciï la reinserció.

Considerem que la diversitat a les plantilles de les empreses és font generadora de beneficis i de rendibilitat social. Per això, posem a la disposició de les companyies la nostra borsa de treball, amb persones que han rebut formació especialitzada i que tenen experiència en els serveis oferts. Des de l’equip de MENNINTEGRA’T JOB, t’assessorem per trobar els/les professionals que més s’ajusten a les necessitats de la teva empresa, la contractació dels/les quals també et servirà per complir la Llei General de la Discapacitat (LGD).

El projecte de MENNINTEGRA’T JOB compta amb un Equip Multidisciplinar de Suport (EMS) que vetlla pel desenvolupament professional i personal de les persones per contribuir a la seva inclusió laboral, social i comunitària. En cada cas, s’elabora un Pla Individual d’Inserció (PII) per afavorir el seu ajustament personal i professional, duent a terme una línia de suport i seguiment.

Sobre Germanes Hospitalàries

MENNINTEGRA’T JOB és un projecte social impulsat per l’Hospital Mare de Déu de la Mercè. Pertany a la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, una institució sense ànim de lucre, que treballa des de fa més de 135 anys en l’acollida, el tractament personalitzat, l’assistència integral i l’atenció social de persones amb trastorn mental i altres malalties, amb preferència per als més vulnerables, segons les necessitats de cada moment i de cada indret. 

En l’actualitat, l’acció de Germanes Hospitalàries està present a 27 països, de 4 continents, amb més de 350 centres i dispositius d’atenció sociosanitària i prop de 2 milions de beneficiaris aquest últim any. 

Aquesta tasca es realitza gràcies a l’entrega i dedicació de més de 1.000 germanes, 11.000 professionals i nombrosos voluntaris. Concretament a Espanya, les Germanes Hospitalàries estan presents a 11 comunitats autònomes, amb més de 5.400 llits i 100 dispositius d’assistència comunitaris, més de 400 germanes, al voltant de 6.000 col·laboradors i més de 800 voluntaris.

Links: